Menu Zamknij
58 739 52 73 Zamknij

KLASA - Sklep Motocyklowy

Zaloguj firmę

Zamknij

Regulamin

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem SKLEPMOTOCYKLOWY.PL, prowadzony przez firmę:
  KLASA Piotr Klasa z siedzibą w Nowej Sikorskiej Hucie 11B 83-316 Szymbark, NIP:584-143-65-37,prowadzi sprzedaż towarów z branży motocyklowej za pośrednictwem Internetu.
 2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego SKLEPMOTOCYKLOWY.PL produktów to cena brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych lub aktualizacji oferty.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego SKLEPMOTOCYKLOWY.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad, objęte gwarancją producenta.
 6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego SKLEPMOTOCYKLOWY.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości lub części zamówienia.
 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.

II. TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym SKLEPMOTOCYKLOWY.PL można dokonywać poprzez:
  * Strony internetowe sklepu
  * Telefonicznie
  * Osobiście w siedzibie firmy
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 3. Po potwierdzeniu elektronicznym wysyłanym przez system sklepu internetowego zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedającego emailem z załączonym dokumentem potwierdzającym stan magazynowy oraz termin realizacji zamówienia.
 4. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
  Czternaście dni liczy się od odbioru towaru, żeby zachować ten termin, wystarczy w tym czasie przesłać oświadczenie. Sam zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni. Umowa uważana jest wtedy za niezawartą, a Sprzedający zwróci pieniądze, za najtańszy z możliwych sposobów dostarczenia zakupionego produktu. Sklep internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów wysyłki jeżeli są one wyższe niż w/w określone np. przesyłki kurierskiej, ubezpieczonej czy pobraniowej. Towar powinien być zwracany w stanie niezmienionym tj. zwracany towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, SKLEPMOTOCYKLOWY.PL zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki i odeśle ją na koszt Kupującego. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru SKLEPMOTOCYKLOWY.PL zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego (w przypadku sprzedaży na fakturę VAT).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana Kupującemu w terminie do 14 dni. W przypadku braku informacji o numerze konta, pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego został wykonany przelew za zamówienie. Dla zwrotów za zamówienia płatne przy odbiorze (Pobranie lub płatność przy odbiorze w sklepie) niezbędne jest podanie wszystkich danych dla realizacji zwrotu.

III. PŁATNOŚĆ

 1. W sklepie SKLEPMOTOCYKLOWY.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
 2. * Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto Bank BGŻ nr:
  56 2030 0045 1110 0000 0225 6190
  * Płatność za pobraniem - Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po telefonicznym lub mailowym potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego.
  * Gotówka w kasie przy odbiorze osobistym towaru.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego).
 4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty dostawy zamówienia.

IV. DOSTAWA

 1. Sklep internetowy SKLEPMOTOCYKLOWY.PL dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. Zastrzegamy możliwość dłuższej realizacji zamówień lub ich anulacji z przyczyn od nas niezależnych. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w podanym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez obsługę sklepu internetowego SKLEPMOTOCYKLOWY.PL. Maksymalny czas potwierdzenia zamówienia/dostawy wynosi 24 godziny w dni robocze lub w ciągu pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy.
 2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską, DPD .
 3. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy KLASA po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. Nie są doliczane wtedy koszty dostawy.
 4. Zgodnie z Art. 10 pkt 3/1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) W przypadku potwierdzenia zamówienia i nieodebrania przesyłki dostarczonej w terminie zgodnym z zapisem w regulaminie Kupujący może zostać obciążony kosztami związanymi z obsługą zamówienia, wysyłką oraz kosztami przesyłki zwrotnej.
 5. Kupujący powinien ocenić stan przesyłki w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier) , zawierający opis uszkodzenia .W przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki, Klient powinien odmówić jej przyjęcia. Reklamowaną przesyłkę, należy zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie na magazynie SKLEPMOTOCYKLOWY.PL zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.
 6. W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się jego własnością.

V. GWARANCJA

 1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym SKLEPMOTOCYKLOWY.PL są nowe i objęte gwarancją producenta.
 2. Towar zakupiony w sklepie SKLEPMOTOCYKLOWY.PL podlega rocznej gwarancji, chyba, że producent określił inaczej w karcie gwarancyjnej danego produktu.
 3. Okres gwarancji zaczyna upływać w dniu otrzymania towaru przez Kupującego.
 4. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym wady zakupionego towaru, które nie były spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, lecz wadą wyrobu Kupujący ma prawo złożenia reklamacji towaru.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 6. Naprawy lub wymianę towaru na towar pozbawiony wad gwarantuje producent.
 7. Prawo do roszczeń z tytułu gwarancji nie przysługuje w przypadku:
  a) - Jeżeli stwierdzono, że do uszkodzenia wyrobu doszło z winy użytkownika (niefachowa naprawa, ekstremalne obciążenie, montaż, przechowywanie itp.).
  b) - Jeżeli nie zgłoszono reklamacji gwarancyjnej w okresie gwarancyjnym.
  c) - Jeżeli wyrób nie był użytkowany, utrzymywany zgodnie z instrukcją.
  d) - Jeżeli przy zgłoszeniu gwarancji nie okazano prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i/lub oryginału dowodu sprzedaży.
 8. Po wcześniejszym zgłoszeniu reklamacji gwarancyjnej, wadliwy towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres:

  KLASA, Piotr Klasa
  Nowa Sikorska Huta 11b
  83-315 Szymbark
  Polska

  Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych na nasz koszt.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta)
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres:

  KLASA, Piotr Klasa
  Nowa Sikorska Huta 11b
  83-315 Szymbark
  Polska

  Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub na koszt odbiorcy.
 3. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku lub wyszczególnione w przesłanym dokumencie .PDF) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu internetowego
 4. Prawidłowa likwidacja uszkodzeń powstałych w czasie dostawy i transportu wymaga sporządzenia protokołu szkody. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu w obecności pracownika firmy kurierskiej, który posiada odpowiednie formularze. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego SKLEPMOTOCYKLOWY.PL

  Koszt odesłania zwracanego towaru w trybie odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.
 5. Sprzedający zwraca pieniądze za nadpłaty, zwroty towarów i reklamacje w możliwie najkrótszym terminie.
 6. Kupujący w ramach uzasadnionej reklamacji ma prawo wybrać między naprawą ,wymianą, obniżeniem ceny a odstąpieniem od umowy.

 7. Pobierz protokół reklamacyjny

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym SKLEPMOTOCYKLOWY.PL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SKLEPMOTOCYKLOWY.PL danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).
 3. SKLEPMOTOCYKLOWY.PL informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres.
 4. Dostawa towaru do Kupującego może odbywać się również bezpośrednio z magazynu dostawcy/kontrahenta, któremu zostaną przekazane jedynie konieczne dane (Imię, Nazwisko [nazwa firmy], adres, adres email, telefon), niezbędne do prawidłowej realizacji/dostawy zamówienia. Będą one wykorzystane wyłącznie w celu prawidłowej dostawy zamówienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta nr tel. 58 739 52 73